No touch lazer ile miyop, hipermetrop ve astigmat görme kusurları tedaviedilebilmektedir. Operasyon sonrası gözde herhangi bir numara değişimi yada yapısal bir hasar oluşmadığı müddetçe görme net bir şekilde devam eder. Kapakçık kaldırma yada mikro kesi uygulanan lazer göz ameliyatlarından çekinen, gözüne dokunulmasını istemeyen hastaların tercih ettikleri bir görüş düzeltme uygulamasıdır. No touch lazer göz ameliyatı bilgisayar tarafından yönetilen hassas nokta atışı bir tedavi yöntemidir. Hastaların lazer göz ameliyatı esnasında gözünü istemsiz yada dış etkenlere bağlı olarak hareket ettirmesi durumunda cihaz otomatik olarak operasyonu durdurmaktadır. bu sayede hastanın gözünü hareket ettirmesi operasyonun başarısı için sorun olmaktan çıkmaktadır. Diğer lazer göz ameliyatlarına uygun olamayan, Kornea yapısı ince olan ve bu nedenle gözlük, kontakt lens kullanmak zorunda olan hastaların tedavisi no touch lazer göz ameliyatı ile yapılabilmektedir.

– AVANTAJLARI
- Maliyetinin düşük olması.
- Diğer Lazer göz ameliyat prosedürlerine oranla şiddetli göz kuruluğu olmamaktadır.
- Uygulama yapılan hastanın korneasına dokunulmadığı için hücre altı zar birikmesi gibi negatif komplikasyonlar olmamaktadır.
- Nispeten ince kornealara uygulanabilmesi.
- Göz içi basıncını arttırma riski olmaması.
- Kornea biyomekanik bütünlüğünün korunması.

– DEZAVANTAJLARI
- Biyomekanik bütünlük korunsada, korneal direncin azalması.
- Lazer sonrası 3-5 gün ağrı, batma, sulanma ve görmede yetersizlik şikayetleri, iş gücü kaybı, sosyal yaşantıya geri dönüş süresinin uzun olması.
- Düşük numara miyoplarda hasta memnuniyetin düşük olmas.
- 5.0 numara üzeri miyoplarda haze (korneada bulanma) riski.
- Hipermetrop ve 2 numaradan büyük astigmatlara yapılamaması.
- Enfeksiyon riskinin yüksek olması.
- Net görüş seviyesine ulaşmanın 3-4 haftayı bulması.

“Kornea Biyomekanik Bütünlüğünün Korunması ve Nispeten İnce Kornealara Uygulanabilir Olması Sebebiyle, No Touch Lazer Göz Ameliyatı Uygun Göz Yapısına Sahip Bireylerde Hekimler Tarafından Tercih Edilen Bir Prosedür”
Op. Dr. Mehmet Mercan