Dünya genelinde Excimer lazer ile uygulanan ve kornea tabakasından flap (kapakçık) kaldırılarak uygulanan yöntem olan kırılma kusurları tedavisi Lazer Ameliyatı lasiktir. Lasik tekniğinden farklı olarak PRK LASEK yönteminde, korneada kesi ile ince tabaka (flap) oluşturulmamakta, lazer doğrudan gözün dış yüzeyine uygulanır.

Lasik, Relex Smile, Excimer Lazer gibi görüş düzeltme Ameliyatlarında her hastanın kornea yapısı bu tedaviler için uygun olmayabilir. Kornea tabakasının ince olduğu yada Lazer göz ameliyatları için uygun olmadığu bu gibi durumlarda yüzeysel (PRK, No Touch) tedaviler tercih edilmektedir. PRK (Photorefraktif Keratektomi) uygun yöntem olarak uygulandığında görüş kalitesi açısında sonuçları Lasik, Relex Smile, Excimer Lazer ile aynı olmaktadır. PRK LASEK uygulamasında en büyük dezavantajı iyileşme süresinin bir miktar uzun olmasıdır.

Genel bir tanımlama olarak PRK LAsek Ameliyatı korneanın en üstündeki canlı dokunun sıyrılarak alttaki dokuya Excimer Lazer'in uygulanması işlemidir. PRK LASEK ameliyatı sonrası kornea yüzeyinin daha kolay ve hızlı iyileşmesi için koruyucu olması amacıyla birkaç gün için şeffaf ve numarasız kontakt lens takılabilir. Tam bir net görüşe ulaşma süresi Lasik, relex smile ve excimer lazer ameliyatlarına göre daha uzun olup 3-4 hafta kadar sürebilmektedir. PRK LASEK lazer göz ameliyatı sonrası yaklaşık 2–4 gün ağrılı ve rahatsız edici geçebilmektedir, bunun nedeni ise korneada uygulama yapılan epitel dokunun iyileşmesinin bu sürede gerçekleşmesidir.

– AVANTAJLARI
- Maliyetinin düşük olması.
- Nispeten ince kornealara uygulanabilmesi.
- Göz içi basıncını arttırma riski olmaması.
- Korneal duyu sinirlerine zarar vermemesi.
- Kuru göz hastalığına yol açmaması.
- Kornea biyomekanik bütünlüğünün korunması.

– DEZAVANTAJLARI
- Biyomekanik bütünlük korunsada, korneal direncin azalması.
- Lazer sonrası 3-5 gün ağrı, batma, sulanma ve görmede yetersizlik şikayetleri, iş gücü kaybı, sosyal yaşantıya geri dönüş süresinin uzun olması.
- Düşük numara miyoplarda hasta memnuniyetin düşük olmas.
- 5.0 numara üzeri miyoplarda haze (korneada bulanma) riski.
- Hipermetrop ve 2 numaradan büyük astigmatlara yapılamaması.
- Enfeksiyon riskinin yüksek olması.
- Net görüş seviyesine ulaşmanın 3-4 haftayı bulması.

“İnce Kornealara Sahip Bireylerde, PRK LASEK Lazer Göz Ameliyatı Kornea Dokusunda Biyomekanik Bütünlüğün Korunması Nedeniyle İnce Kornealarda Tercih Edilen Bir Uygulama”
Op. Dr. Behram Yıldırımşimşek